سکه و طلا

ارز نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
گرم طلای 18 عیار 2,508,657 تومان 1.400% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۴۹:۰۲
گرم طلای 24 عیار 3,344,540 تومان 1.400% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۴۹:۰۲
مثقال طلا 10,867,000 تومان 1.305% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۴۹:۰۲
سکه گرمی 5,920,000 تومان 0.680% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۶
ربع سکه 10,590,000 تومان 0.953% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۴۹:۰۲
نیم سکه 15,610,000 تومان 0.645% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۴۹:۰۲
سکه امامی 29,550,000 تومان 0.681% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۴۹:۰۲
سکه تمام بهار 26,000,000 تومان 0.775% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۴۹:۰۲
بستن