قیمت فلزات

ارز نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
انس جهانی طلا 95,205,600 تومان 0.158% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷
انس جهانی نقره 1,142,064 تومان 0.158% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷
پوند برنز 82,656 تومان 0.158% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۶
پوند برنج 94,248 تومان 0.158% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۶
پوند روی 52,618 تومان 0.158% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۶
پوند کبالت 766,080 تومان 0.158% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۶
پوند قلع 513,072 تومان 0.158% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷
پوند نیکل 446,494 تومان 0.158% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷
پوند مس 185,623 تومان 0.158% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷
پوند آلومینیوم 50,904 تومان 0.158% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷
انس جهانی سرب 48,535 تومان 0.158% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷
انس جهانی پلاتینیوم 44,906,400 تومان 0.158% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷
انس جهانی پالادیوم 61,387,200 تومان 0.158% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷
انس جهانی ایریدیوم 307,440,000 تومان 0.158% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷
انس جهانی رودیوم 211,680,000 تومان 0.158% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷
انس جهانی روتنیوم 37,800,000 تومان 0.158% ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۵:۳۷
بستن